trwa inicjalizacja, prosze czekac...gogle
Witamy na oficjalnej stronie internetowej

Ochotniczej Straży Pożarnej w Biedaczowie

Historia OSP

Po zaistniałych pożarach w Biedaczowie-Gwizdowie zgromadzili się młodzi rolnicy, którzy rozpoczęli ochotniczą działalność przeciwpożarową. Było to w 1947 roku. Założycielami byli: Stanisław Fleszar, Jan Gołąb, Franciszek Mach, Wawrzyniec Wojnar i Franciszek Chmura. Zorganizowana grupa tych osób zobowiązała się brać czynny udział przy gaszeniu pożarów ratowaniu mienia. Wkrótce dołączyli do nich: Jan Wawro, Ignacy Chrzan, Michał Flesza, podejmując działania na zasadzie Ochotniczej Straży Pożarnej pod przewodnictwem Stanisława Fleszara, bez żadnego sprzętu na zasadzie dobrowolności do 1955 roku. W 1955 roku utworzona wcześniej grupa członków na wniosek Przewodniczącego Gromadzkiej Rady w Gwizdowi Pana Józefa Śliwy, zorganizowała zebranie, na które zaproszono Przedstawiciela Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Łańcucie. Na zebraniu tym wybrano zarząd i uzupełniono stan ilościowy członków. W skład zarządu weszli następujący członkowie: Stanisław Fleszar jako komendant oraz Franciszek Chmura, Wincenty Skoczylas, Andrzej Terach, Ignacy Chrzan, Jan Bartnik, Franciszek Mach, Marcin Chmura. Zarząd ten został zarejestrowany przez Powiatową Komendę Straży Pożarnej w Łańcucie. Po zarejestrowaniu istniejącej OSP został przydzielony następujący sprzęt: sikawka ręczna, wąż ssawny, 6 węży tłocznych, prądownica i 2 bosaki. Sprzęt ten przechowywany był u komendanta Stanisława Fleszara. Do wyjazdu do pożaru były ustalone konie miejscowych strażaków Piotra Szozdy, Tomasza Juchy oraz Franciszka Giży. Z powstaniem Powiatu w Leżajsku w 1956 roku powstała Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Leżajsku, pod która przeszła OSP w Biedaczowie- Gwizdowie. Po zmianach organizacyjnych w 1958 roku został wybrany nowy zarząd OSP. Prezesem został Józef Śliwa, a naczelnikiem Stanisław Flesza. Została wówczas podjęta uchwała, aby zorganizować wypał cegły na budowę strażnicy, gdyż posadany sprzęt przechowywany był w prywatnej szopie u Franciszka Chmury. Członkowie OSP zrobili około 25 tysięcy cegły, która została wypalona i przywieziona na plac budowy. W związku z rozpoczętą budową szkoły w Biedaczowie cegła ta została wypożyczona na szkołę. Śmierć naczelnika OSP Stanisława Fleszara w 1964 roku spowodowała zmianę zarządu. Na Prezesa wybrano Jakuba Pawula a Naczelnikiem został Śliwa Józef. Nowo wybrany zarząd czynił starania o przyznanie motopompy, którą to OSP otrzymała z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Leżajsku. Przy pomocy Gromadzkiej Rady Narodowej w Giedlarowej i wsparciu finansowemu Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Leżajsku oraz Zakładu Ubezpieczeń rozpoczęto budowę remizy strażackiej. Remiza ta została wybudowana czynem społecznym przez strażaków i oddana do użytku w 1976 roku. Po oddaniu strażnicy wymieniono motopompę z M-400 na nowszą M-800. W 1976 roku jednostka OSP otrzymała z Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Leżajsku samochód marki Żuk z przysługującym wyposażeniem, co było zasługą ówczesnego Komendanta Komendy w Leżajsku Pana Pelczara Władysława.

 

Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Leżajsku, organizowała zawody sportowo-pożarnicze. Jednostka nasza brała udział w tych zawodach, gdzie na pierwsze zawody do Grodziska sekcja biorąca udział pojechała końmi. Na przełomie lat 1980-1996 nasza jednostka może się poszczycić trzema pucharami za zajęcie I miejsca, cztery razy II i dwa razy III miejsce. Po powstaniu Rad Sołeckich została podjęta decyzja wspólnie z OSP o rozbudowie istniejącej strażnicy. Rozpoczęto gromadzić materiały budowlane, przy których w większości pracowali strażacy. Podczas budowy jeśli zachodziła potrzeba wykonania prac nie fachowych strażacy brali czynny udział. Po przejściu Ochotniczych Straży Pożarnych pod Samorządy Gminne, Gmina nasza zakupiła samochód STAR 25 z Fabryki Maszyn w Leżajsku i przydzieliła go naszej jednostce, a posiadany samochód ŻUK przekazano OSP w Chałupkach Dęblańskich.

W 1996 roku z okazji zbliżającego się jubileuszu 50-lecia istnienia naszej jednostki, członkowie Kółka Rolniczego i miejscowe społeczeństwo za aktywne działania strażaków przy pożarach i klęskach żywiołowych, postanowiono ufundować sztandar miejscowej Jednostce OSP.

W 1996 roku sekretarz zarządu Stanisław Płoszaj otrzymał najwyższe odznaczenie związkowe- Złoty Znak Związku. Na ostatnim zjeżdzie miejsko-gminnym w dniu 18 kwietnia 1996 roku druh Stanisław Płoszaj został wybrany na Komendanta Gminnego Związku OSP. W 1999 roku staraniem Komendanta Gminnego OSP został nam przekazany ciężki samochód gaśniczy STAR 266 GBAM-2500, natomiast obecny samochód STAR 25 został przekazany do jednostki OSP w Rzuchowie. W 2000 roku jednostka nasza została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Obecnie jednostka liczy 32 członków czynnych. Z wypracowanych środków większość przeznacza na umundurowanie bojowe i sprzęt, tak potrzebny w akcjach ratowniczych. Jednostka OSP Biedaczów dysponuje systemem selektywnego alarmowania, poprzez system SMS uruchamianego przez PSP Leżajsk, samochodem typui: Star 266 GBAM. Pojazd ten wyposażony jest w:
. radiostacje samochodowe w celu szybkiej łączności,
. pompy, w tym pływającą do wody brudnej,
. agregaty prądotwórcze służące do oświetlenia miejsca zdarzenia,
. aparaty powietrzne niezbędne na wypadek pożaru,
. pilarki spalinowe.
. wyciągarkę mechaniczną.
. zraszacze przednie.
Ponieważ sam sprzęt nie wystarcza do prowadzenia sprawnie akcji ratowniczych, równocześnie z zakupem sprzętu druhowie uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez KPPSP w Leżajsku. Tematyką szkoleń objęte sš wiadomości podstawowe z zakresu pożarnictwa, specjalistyczne takie jak operatorów sprzętu, pilarzy, dowódców, ratownictwa przedmedycznego oraz inne. Zarząd OSP stawia szczególny nacisk na wyszkolenie strażaków i posiadanie wysokiej klasy sprzętu, a uwarunkowane to jest odległością jednostki PSP od naszej miejscowości co nieraz uniemożliwia jej sprawne prowadzenie działań ratowniczych na naszym terenie. Wszystkie te działania jednostki OSP Biedaczów prowadzone są po to, aby mieszkańcy nie tylko wsi, ale całej gminy mogli żyć w pewności, że jeśli już dojdzie do jakiegoś zdarzenia losowego to mogą liczyć na szybką i fachową pomoc.

Dla OSP Biedaczów dzien 3 czerwca 2012 r był szczególnie ważny. Właśnie wtedy nastąpiło uroczyste poświęcenie i przekazanie nowego samochodu Pożarniczego VW Transporter. Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu pododdziałów na uroczystą Mszę świętą do kościoła parafialnego, po czym przeniosły się pod remizę, gdzie nastąpiło uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego. Poświęcenia samochodu dokonał proboszcz naszej parafi a zarazem dh ks.Kazimierz Rojek.Przekazania dokonał Komendant Powiatowy PSP w Leżajsku mł. bryg. Bogdan Kołcz, natomiast samochód odebrał Prezes OSP dh Tadeusz Matuszek.

W 2018 roku staraniem Wójta Gminy oraz Zarządu OSP został nam przekazany nowy średni samochód gaśniczy IVECO, natomiast obecny samochód STAR 266 został przekazany do jednostki OSP w Starym Mieście.

iveco 10 20180218 1728571936

trwa inicjalizacja, prosze czekac...makijaż ślubny warszawa

OSP BIEDACZÓW

Copyright © 2016. T. Buszta